Minnestund

Etter bisettelsen eller begravelsen kan det være godt å samle familie og venner til et mer uformelt minnesamvær, enten hjemme eller i leide lokaler. Vi kan bistå med leie av ulike lokaler, samt engasjere cateringfirma som tar seg av alt fra levering av mat, dekking av bord og servering til opprydding etter minnestund.