Dødsannonse

Bergen Begravelsesbyrå kan bistå med å lage og bestille dødsannonse i avis. Du vil få mulighet til å lese korrektur på annonsen før den publiseres. I tillegg vil annonsen ligge digitalt på vår hjemmeside.

En dødsannonse inneholder ofte flere elementer:

  • de nærmeste etterlattes navn og relasjon til avdøde

  • avdødes navn, alder og dødsdato

  • dikt, vers eller noen få ord om den avdøde

  • informasjon om tid og sted for gravferden

  • spesielle ønsker vedrørende minnegaver

  • byråets webadresse, for å gjøre det enkelt å gi minnegave, bestille blomster, og finne informasjon om seremonien

Last ned vers til dødsannonser