Avskjed med verdighet og omtanke

Møt våre medarbeidere

Lokalt eid begravelsesbyrå i Bergen

Bergen Begravelsesbyrå er et moderne begravelsesbyrå i Bergen sentrum. Begravelsesbyrået er en del Gravferdsgruppen AS som er et nettverk av flere begravelsesbyrå i Bergen og omegn. Fra 2020 ble Gravferdsgruppen overtatt av Dahls begravelsesbyrå.

Kontakt oss

Lang erfaring med å bistå etterlatte

Våre medarbeidere har lang erfaring i å bistå etterlatte ved et dødsfall. I samråd med pårørende hjelper vi til med alle praktiske gjøremål rundt dødsfallet og gravferden. Vi gjør vårt beste for at pårørende skal få en trygg og verdig ramme rundt gravferden. Vi bistår gjerne med våre profesjonelle råd, men ivaretar alltid de etterlattes ønsker for prosessen.

Kvalitet og service

Bergen Begravelsesbyrå AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Vi vil alltid tilstrebe å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». Dersom noen opplever at vi ikke tilfredsstiller det som er avtalt og forventet, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de det gjelder og finne gode løsninger.

Gravferdsgruppen — et nettverk av faglig kompetanse innen sorgarbeid

Bergen Begravelsesbyrå eies av Gravferdshjelpen som også eier Arna Gravferdsbyrå, Vatne Begravelsesbyrå og Samdals Begravelsesbyrå. Våre fem byråer har et tett samarbeid gjennom Gravferdsgruppen AS. Gjennom Gravferdsgruppen har vi tilgang til stor faglig kompetanse og erfaring innen sorgarbeid, blomster- og romdekorering, sang og musikk, teologi, veiledning, helse- og omsorgsarbeid, grafisk design og økonomi. Byråene bistår hverandre ved ulike oppdrag der det er hensiktsmessig for de pårørende. Gravferdsgruppen er fra 2020 en del av Dahls begravelsesbyrå, og medlem i Jølstad.

Våre medarbeidere

Eirik Solheim

Eirik Solheim

Avdelingsleder

Grethe Aspenes

Grethe Aspenes

Gravferdskonsulent

Arne Hviskeland

Arne Høviskeland

Gravferdskonsulent

John Sle Vevle

John Sæle Vevle

Gravferdskonsulent

Arve Venholdt

Arve Løvenholdt

Gravferdskonsulent

Jan Olav Stople

Jan Olav Stople

Gravferdskonsulent

Arnt Johannes Cederholm

Arnt Johannes Cederholm

Gravferdskonsulent

Marit Hope

Marit Hope

Gravferdskonsulent

Johanne Drageide

Johanne Drageide

Gravferdskonsulent

Reidun Myrmel

Reidun Myrmel

Gravferdsassistent

Torstein Jenssen

Torstein Jenssen

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp

Helge Kolstad

Helge Kolstad

Gravferdskonsulent/ ekstrahjelp