Personlig og tett oppfølging av erfarne konsulenter

Å ta avskjed med en du er glad i, er både personlig og svært vanskelig for de etterlatte. Bergen Begravelsesbyrå har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre avskjedsseremonier. Vi tilpasser seremoniene etter den avdødes og de etterlattes ønsker.

Formålet med samtalen

I en planleggingssamtale med en av våre konsulenter vil du få nødvendig informasjon og veiledning om begravelsesprosessen. Målet med samtalen er å å komme til enighet med pårørende om de praktiske gjøremål. Samtalen tar som regel et par timer.

Planlegging av seremoni

I samråd med deg ønsker vi å skape en minneverdig avskjed og fin seremoni med et personlig preg. Vi har et bredt utvalg av kister, blomster og pynteutstyr til seremonien. Sammen avklarer vi hva du ønsker vi skal bistå med, og vi følger opp alle avtaler og bestillinger. Etter vår planleggingssamtale vil du få et komplett prisoverslag. Vi opplyser deg om ulike stønader fra NAV, og har også mulighet til å søke om gravferdsstønad for deg, dersom det er grunnlag for det.

Hvordan forberede deg til samtalen?

I forkant av samtalen kan du, om ønskelig, forberede deg ved å se på utvalget av kister, blomster, salmer, sanger, musikk og dødsannonse. Det kan gjøre det litt lettere når valgene om kiste og dekor skal tas.

Hvor gjennomføres samtalen?

Samtalen kan avholdes ved vårt kontor i Håkonsgaten 13, eller ved et av våre andre kontorer dersom det er mer praktisk for de pårørende. Vi kan også komme hjem til deg, eller ta dialogen via telefon og e-post.

Avdødes egne ønsker

I enkelte tilfeller har den avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om sin egen gravferden. Disse ønskene bør vi så langt som mulig respekteres. Samtidig er det viktig å påpeke at seremonien er for de etterlatte og at det er deres behov blir hensyntatt.

Er avdødes ønsker nedtegnet i testament, skal ønskene etterkommes så langt det er mulig.