Henting ved dødsfall

Henting av avdøde på sykehus, sykehjem eller institusjon

Når et dødsfall skjer på sykehus blir avdøde flyttet til et kjølerom. De pårørende informeres om hva som vil skje videre, og blir bedt om å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Alle sykehusene og de fleste sykehjem med kjølerom har et kapell, hvor pårørende har mulighet til å se den avdøde en siste gang. Dette avtales med oss i byrået og vi avklarer samtidig hvilken kiste som ønskes. Fra sykehuset/sykehjemmet kjører vi kisten/båren til nærmeste naturlige bårerom.

Henting ved dødsfall i hjemmet

Ta allltid kontakt med nærmeste legevakt. Ved uventet og ukjent dødsårsak skal politiet varsles.

Ring vår døgnbemannede vakttelefon dersom du har spørsmål om hva som skal gjøres. Det må foreligge en dødsattest fra lege før vi kan hente avdøde. Alternativt kan det gjøres avtale at vi kjører innom legevakten etter henting. Ved naturlig eller forventet dødsfall, kan det avtales at fastlege skriver ut dødsattest.

Noen ønsker at avdøde hentes så snart som mulig, mens andre trenger mer tid til avskjeden. Når dere ringer oss, avtaler vi tid for henting og avklarer om vi skal hente på båre eller i kiste. Ved usikkerhet om dødsårsak og politiet rekvirerer obduksjon, tar politiet kontakt med begravelsesbyrået de har avtale med, for videre transport til Gades Institutt. De pårørende kan fritt velge begravelsesbyrå til videre hjelp.

Dødsfall i utlandet

Vi har lang erfaring til å bistå ved dødsfall i utlandet.

Vi bistår med alle praktiske gjøremål for å sørge for at avdøde kommer hjem til Norge. Dette kan innebære kontakt med begravelsesbyrå, forsikringsselskap og andre aktører som har en rolle i transporten hjem til Bergen og Norge.

Dersom hjemsendelsen skal betales av et forsikringsselskap må du kontakte det aktuelle selskapet, slik at de kjenner til behovet ditt.

Ring oss på telefon 55 90 05 54 - så gir vi deg råd om hvordan vi kan få den avdøde hjem på en effektiv og respektfull måte.