Etter et dødsfall vil det som regel dukke opp mange spørsmål. Skal den avdøde begraves eller bisettes? Hvilken type seremoni ønsker vi? Skal det i det hele tatt avholdes seremoni? Hvilke offentlige papirer må fylles ut? Vår viktigste oppgave som begravelsesbyrå er å sørge for at de etterlatte blir ivaretatt og føler trygghet i alle forhold rundt et dødsfall. Veiledningen vi gir skal være grundig og oversiktlig, og være basert på de etterlattes behov og personlige ønsker.

Ved dødsfall

I følge Gravferdsloven skal gravferden finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Dersom det er tungtveiende årsaker, kan det ved noen tilfeller søkes om utsettelse. Vår vakttelefon er åpen døgnet rundt, også i helger og høytider. Dere kan når som helst ta kontakt ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å gjøre avtale om vår bistand.

Når du ringer, ber vi gjerne om noen opplysninger:

  • Navn på avdøde, fødselsdato, dødsdato og sted, sivilstatus

  • Hvor avdøde befinner seg

  • Ditt navn, telefonnummer og relasjon til avdøde

  • Om dere har ønske om syning/båreandakt, kan vi avtale det

  • Om dere har tenkt på begravelse eller bisettelse, eventuelt hvilke kirke eller kapell som ønskes brukt

  • Vi ønsker også å avtale en samtale/konferanse enten på vårt kontor eller vi kan komme hjem til dere.