Vi bistår med alt det praktiske rundt gravferden

Bergen Begravelsesbyrå har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike seremonier tilpasset den avdødes og de etterlattes ønsker.

Begravelse

Ved begravelse blir båren/kisten båret ut på gravstedet og senket ned. I noen begravelser benyttes bårevogn, mens andre steder kjører vi til graven.

Bisettelse

Ved bisettelse bæres kisten ut til bårebilen når seremonien er ferdig. Kisten kjøres til krematoriet for kremasjon. Urnen vil være klar etter 8-10 dager.

Urneseremoni

Det er også mulig å utføre selve kremasjonen før seremonien. Når urnen er klar, kan man holde en urneseremoni som kan følge samme ritual som en vanlig begravelse. Seremonien avsluttes med å bære urnen ut på gravstedet og senke den i graven.

Kirkelig seremoni

Foregår enten i en kirke eller et kapell og følger kirkens rituale. En kirkelig seremoni ledes av en prest eller pastor.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en ikke-religiøs seremoni. En slik avskjedsseremoni kan inneholde forskjellige innslag som musikk, diktlesning og minnetale. Det er vanlig at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med de nærmeste pårørende.

Andre trossamfunn

Vi har lang erfaring med å samarbeide med de fleste trossamfunn og tilrettelegger seremonier etter tro og tradisjon.

Livssynsåpen seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte selv bestemme hva seremonien skal inneholde. Vi har lang erfaring med denne type seremonier, og sammen med de pårørende tilrettelegger vi en seremoni hvor avdødes og pårørendes ønsker hensyntas.