Syning, båreandakt og svøpning

En personlig avskjed for de nærmeste

Syning

En syning er en minnestund hvor de nærmeste pårørende samles rundt den åpne kisten, for å sørge og kunne ta en nær og personlig avskjed med den avdøde. Noen ønsker båreandakt med religiøst innhold, som ofte ledes av en prest. Syningen kan avsluttes med å svøpe den døde i kisten. Vår erfaring er at en slik avskjed oppleves som meningsfull og at mange sørgende føler en større ro etter en slik stund.

Syningen kan gjennomføres på sykehjemmet, sykehuset, i kapellet eller i hjemmet. Vi tilrettelegger og bistår dersom det er ønskelig. Syninger må avtales på forhånd, og kan gjennomføres både på dagtid og kveldstid.

Syning med barn

Barn har også mulighet til å delta på syningen for å se den avdøde dersom dette er en nær person, som foreldre, søsken og besteforeldre. Å se og ta på den døde kan ofte hjelpe barna med å bekrefte at noe er annerledes, og de får en bedre forståelse av hva død betyr. De kan selv oppleve at den døde ikke lenger puster, snakker eller beveger seg. Når barn er til stede tar vi oss god tid på å forberede dem før de kommer inn i rommet hvor den døde ligger.