Skikk og bruk ved begravelse

I begravelsen

  • Det er vanlig etikette ved begravelse at man opptrer stillferdig både utenfor og inne i seremonilokalet.

  • Skru mobiltelefonen helt av eller legg den vekk.

  • Begravelsesbyrået vil fungere som vertskap for seremonien. Vi pynter seremonilokalet med lys og setter frem blomstene som har kommet.

  • Vi organiserer musiker, seremoniledere og andre bidragsytere. Når seremonien nærmer seg, deler vi ut programhefter og viser de fremmøtte til rette.

Hvor lenge varer en begravelse?

Gravferdens lengde kan variere fra seremoni til seremoni. De aller fleste gravferder varer et sted mellom en halv time til en drøy time. Varigheten avhenger også av hvilken type seremoni som er valgt, hvor mange minneord som skal holdes og de musikalske innslagene. Begravelser tar ofte litt lengre tid enn bisettelser, da man skal følge kisten til gravstedet.

Hvor skal du sitte i kirken?

Det er ofte spørsmål om hvem som skal sitte hvor i en begravelse. Den nærmeste familien sitter lengst framme i lokalet og vanligvis på høyre side av midtgangen. De fremste radene på begge sider forbeholdes de nærmeste pårørende.

Hvilke antrekk er passende i begravelse?

I en begravelse eller seremoni velger de fleste å gå med et formelt antrekk i diskrete farger som sort, mørk grå eller mørk blå. Når det gjelder yttertøy bør man prøve å unngå lyse frakker og sterke farger. Sort eller mørk frakk er det foretrukne valget.

Hvem kan man gå i begravelse til?

Det finnes ingen formelle regler for hvem man kan gå i begravelse til. Her må man selv kjenne etter hva som føles riktig. En grei huskeregel er at man kun får én sjanse til å gå i en begravelse for å ta et siste farvel. I de aller fleste tilfeller vil de pårørende synes det er hyggelig at det kommer flere i seremonien.

Fremmøte for etterlatte

De nærmeste pårørende møter vanligvis opp 20-40 minutter før seremonien skal starte. Våre representanter fra begravelsesbyrået vil være tilstede og ta dere imot. Vi anbefaler at de nærmeste pårørende beregner god tid i forkant av seremonien slik at man kommer inn i seremonirommet før andre ankommer. Det er også en fordel å møte tidlig dersom små barn skal delta i gravferden. Da har man tid til å besvare barnas spørsmål og la de bli kjent med lokalet før seremonien starter.

Øvrig fremmøte

Det er vanlig skikk og bruk at øvrige fremmøtte ikke går inn i seremonilokalet før nærmeste familie og pårørende har funnet sine plasser. Vi anbefaler oppmøte 5-15 minutter før seremonien starter.

Minnetale

I minnetalen fokuseres det på helheten i den avdødes liv. Vanligvis står seremonilederen eller familien for de planlagte minneordene. Dersom noen andre skal si noe i seremonien bør dette avklares og avtales med de nærmeste pårørende.

Blomster og pengegaver ved begravelse

Vi anbefaler å respektere ønsker som fremkommer av dødsannonser for hvordan de etterlatte – eller avdøde selv – ønsker at blomster, donasjoner eller kondolanser skal håndteres.

Blomster

Blomster og kranser til seremonien kan du enten ta med selv, eller få blomsterbutikken til å sende direkte. Blomster kan bestilles her.

Dersom noen har med seg kranser eller bårebuketter som skal legges frem i seremonilokalet anbefaler vi at disse leveres i god tid før seremonien starter.

Se vår minneside

Minnestund etter begravelse

For mange er det naturlig å samle de nærmeste til minnestund etter begravelsen. Her deles minner om den avdøde, og det serveres gjerne kaffe og kaker. Noen inviterer til minnesamvær hjemme, mens andre velger å holde den i et innleid lokale. Her er stemningen ofte litt mer personlig og mindre formell. De pårørende velger selv om minnestunden skal annonseres offentlig.

Sende takkekort

Å sende et takkekort er en fin mulighet til å takke for deltakelse, blomster eller gaver som familien har mottatt i anledning avdødes bortgang.