Gravplass etter eget ønske

Uavhengig av trosretning har alle krav på en grav i bostedskommunen. Hvilken type grav en ønsker, vil avgjøre hvilken gravplass en kan velge. Dersom man ønsker gravplass i en annen kommune, er vi behjelpelig med det.

Valg av grav

Ny grav

For nye kistegraver er det fri grav i 25 år og for urnegraver er det fri grav i 20 år. Etter dette må det betales festeavgift for graven. Ønsker man å bestille dobbeltgrav, må det betales en engangssum i festeavgift til kommunen. Ved bestilling av grav må det oppnevnes en festeansvarlig som vil være kommunens kontaktperson.

Eksisterende grav

For kiste er det mulig å søke om gjenbruk av grav etter at fredningstiden er gått ut. Man må fortsette å betale festeavgift for denne type grav. Urner kan settes ned i graven før det er gått 20 år. Fredningstiden starter på nytt fra det tidspunkt en ny urne blir satt ned.

Navnet minnelund for urner

Egne felt på gravplassene; Fana, Fyllingsdalen, Storetveit, Åsane og Nygård.

Anonym urnegrav

Finnes på gravplassene; Fyllingsdalen, Loddefjord, Møllendal og Åsane.

Askespredning, på land eller sjø

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, på land eller sjø, kan du selv søke til fylkesmannen om tillatelse i det aktuelle fylket for spredningen. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske, dersom de kan dokumentere at det var avdødes ønske. Askespredning er alternativ til gravlegging, men en kan da ikke få navn og data på et gravminne.

Finn mer informasjon og søknadsskjema på Fylkesmannens nettsider Last ned Gravplassmyndighetens brosjyre

Urnenedsettelse, vanlig grav og navnet minnelund

Urnenedsettelsen omfatter selve handlingen der urnen settes i graven etter en kremasjon. Nedsettelse må skje innen seks måneder etter dødsfallet. I de fleste kommuner utføres det av Kirkevergens personale og som oftest er de nærmeste pårørende til stede. Når urnen er satt i graven, dekkes den med jord og ventetegn med navneplate settes opp.

Det arrangeres vanligvis ingen seremoni ved nedsettelse av urne, men pårørende kan selv lage en liten markering. Noen ønsker også å ha med en prest. Vi er behjelpelig med å bestille tidspunkt, eller det kan gjøres direkte hos Gravplassmyndigheten i Bergen eller kirkeverge i annen kommune.

Praktiske gjøremål etter begravelsen

Begravelsesbyrået melder på vegne av pårørende dødsfallet til Tingretten. Tingretten vil varsle offentlige etater som Folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndighetene. Tingretten vil deretter ta kontakt med pårørende for å starte skifteprosessen.

Det er de etterlatte selv som må avslutte private abonnementer og medlemskap. Det bør undersøkes om det kan være forsikringsordninger i arbeidsforhold som kommer til utbetaling i etterkant av dødsfallet.

Gravstein og gravminner

Vi samarbeider med Sæthre Stenindustri AS og bistår gjerne med gravmonument og inngravering av navn. Vi har noen utvalgte stener i vår utstilling. Resten finner du i Sæthre Stenindustris kataloger.

Last ned katalog fra Sæthre Stenindustri