blue flower

 

Ved dødsfall

Når et dødsfall inntreffer er det ofte mange spørsmål de etterlatte sitter igjen med. Noen av disse spørsmålene dreier seg om det praktiske som må gjøres etter dødsfallet. Skal man ha en begravelse eller bisettelse? Hvilke papirer må fylles ut til det offentlige?

Den viktigste oppgaven vår er å gi etterlatte trygghet for at vi kan veilede og hjelpe med de aller fleste oppgaver etter dødsfallet. På en oversiktlig måte vil vi gi deg den hjelper du trenger.

De vanligste oppgavene vi bistår med er:

* Begravelse eller bisettelse? Vi informerer og veileder i forhold til valg av type gravferd.

* Tid for seremoni? Vi veileder slik at du vet hvilke alternativer som finnes.

* Kirke, kapell eller annet sted? Vi har en god oversikt over hvilke steder du kan ha gravferden.

* Gravlund? Vi hjelper deg med å finne ut hvor du kan gravlegge den døde.

* Bestilling av seremonirom og prest / seremonileder / musiker

* Offentlige papirer

* Program for seremonien, deriblant valg av musikk og eventuelle salmer eller andre sanger

* Oppsett og innsending av dødsannonse

* Blomster og annen pynt

Vi hjelper også med å hente og stelle avdøde, samt å legge avdøde i kiste.

Fra pårørendes side må det velges en person som er ansvarlig for gravferden. Dette vil være den personen som er familiens formelle representant overfor oss og det offentlige. Dette vil ofte være nærmeste familie, ektefelle eller barn. Dersom det ikke lar seg gjøre å bestemme hvem som skal stå som ansvarlig for gravferden vil sosialsjefen i avdødes kommune bestemme hvem som er ansvarlig.