Blue Flower

Møllendal kapell ble innviet i 1874, etter at Bergen hadde et stort behov for ny gravplass. Det ble diskutert om man skulle ha kapellet på bygrensen, men prestene synes ikke at dette var en god løsning. Den avdøde ville da bli transportert fra kapellet til gravplassen uten følge av prest, og da mente man at jordpåkastelsen ville miste sin betydning. Den gangen ble begravelsesseremonien holdt i en av kirkene i sentrum, mens jordpåkastelsen skjedde i etterkant på gravplassen.

I 1907 ble Norges første krematorium innstallert i kjelleren på likhuset.

Det opprinnelige kapellet ble revet da dagens kapell stod ferdig i 1970. Dette ble igjen rehabilitert og på nytt innviet i oktober 2010.

I dag er det to kapeller som kan benyttes på Møllendal:
Store kapell: Stort kapell med plass til ca 200 personer.
Lille kapell: Plass til ca 60 personer

Begge kapellene er nøytrale i forhold til religion, noe som innebærer at alle religioner kan ha sine seremonier på Møllendal. Alle religiøse symboler kan flyttes.