Vi kan bistå med hjelp til alle, uavhengig av religion eller livssyn. Vi har lang erfaring der vi samarbeider med religiøse ledere fra de fleste religioner som er representert i Bergen og omegn.

I Norge er det ikke et krav til at man må ha en seremoni i forkant av begravelse eller kremasjon. Likevel er det nok slik at det store flertallet ønsker en form for seremoni der man kan ta avskjed med avdøde. Noen ganger kan dette gjøres med bare nærmeste familie og venner til stede. 

Når etterlatte velger om det skal være seremoni bør man så langt som mulig forsøke å respektere avdødes ønsker. Avdøde kan ha hatt spesielle ønsker i forhold til religion eller livssyn, samt om det skal være bisettelse eller begravelse. Det er ikke alltid at man kjenner til avdødes ønsker. Da må man velge selv, og vi bistår gjerne med rådgivning.

Seremonityper:


Kirkelig

En kirkelig ("kristen") begravelse eller bisettelse foregår som regel i en kirke eller et kapell. Seremonien ledes av en prest. For kristne trossamfunn som står utenfor Den norske Kirke ledes seremonien av en pastor eller annen person som det aktuelle trossamfunnet velger.

En bisettelse som ledes av en prest fra Den norske kirke inneholder tre salmer, i tillegg til preludium og postludium. Det er i tillegg rom for musikk i tillegg til dette.

En begravelse inneholder det samme musikalske som en bisettelse, og en salme som synges ute på graven i tillegg.

 

Human-Etisk

Medlemmer av Human-Etisk samfunn kan velge å få bistand fra forbundet til å lede en begravelse eller bisettelse. Personer som ikke er medlemmer av Human-Etisk Forbund kan også velge dette, men må da betale en avgift for bistanden.

En humanistisk seremoni kan inneholde forskjellige innslag som f.eks musikk, diktlesning og minnetale. Det vanligste er at seremonilederen fra Human-Etisk Forbund setter opp et program sammen med pårørende

Du kan lese mer om humanistiske seremonier på nettsidene til Human-Etisk Forbund.

Katolsk

En katolsk begravelse foregår som regel i en av de katolske kirkene eller et av byens kapell. Messen settes opp i samarbeid med presten som leder gravferden, og inneholder som regel forbønn, salmer, musikk og bibellesning.


Andre religioner og trossamfunn

Alle trossamfunn har sitt eget rituale og sin egen liturgi for å gjennomføre gravferd. Vi samarbeider med alle trossamfunn for å gjennomføre en begravelse eller en bisettelse på en slik måte at det blir i tråd med avdødes og pårørendes tro.

Privat minnestund

Det er fullt mulig å velge en privat minnestund, der minnestunden ikke er ledet av en spesiell religion eller organisasjon. Slike begravelser eller bisettelser kan inneholde akkurat det man selv ønsker, så langt det er praktisk mulig å få til.

Dersom man ønsker å ha en slik minnestund innendørs må man benytte et seremonirom som er livssynsnøytralt. I Bergen kan dette for eksempel være Møllendal kapell, men det finnes også andre muligheter. Vi veileder gjerne.