Musikk er som regel en sentral del av en begravelse eller bisettelse. De ulike seremonitypene kan ha forskjellig musikalsk oppsett, og er ofte avhengig av avdødes og pårørendes egen smak for musikk.

Vi vil forsøke å gi noen forslag til valg av musikk til de mest tradisjonelle formene for gravferd.

 

Musikk i Den norske kirkes begravelser og bisettelser

Den norske Kirkes liturgi baserer seg på tre salmer som fellessang, samt et preludium og et postludium. Det kan også være rom for flere musikalske innslag enn dette, for eksempel som en del av minnetalen i seremonien. Valg av musikk og salmer utover det man finner i Den norske Kirkes salmebøker må som regel avtales med forrettende prest og organist.


Vi hjelper gjerne med å sette opp musikalsk program for seremonien, og har laget denne listen som noen forslag til musikk og salmer.


Link til side: Salmer og sang i Den norske kirke.


Musikk i Human-Etiske seremonier

Fellessang og musikalske innslag i seremonier ledet av en seremonileder fra Human-Etisk Forbund kan inneholde musikk og annet som avdøde eller pårørende har et forhold til. Musikk og resten av programmet for seremonien settes opp i samtale med seremonilederen fra Human-Etisk Forbund.


Musikk i katolske seremonier

En katolsk gravferd er som regel av en requiems-messe, og inneholder fire salmer i tillegg til innledningsmusikk og avslutning med “In Paradisum”. Musikk og salmer settes opp i samtale med forrettende prest.


Musikk i private seremonier

I private eller livssynsnøytrale begravelser og bisettelser er det pårørende selv som bestemmer hvordan denne skal gjennomføres, og begrenses kun av norsk lov og praktiske hensyn.


Avspilling av CD og lignende

De fleste kapeller og kirkerom har mulighet for avspilling av musikk på CD eller andre innspilte format (MP3 og lignende.) Et eller flere innslag kan spilles på denne måten. Dette kan være musikk som betyr noe spesielt for avdøde eller pårørende, og avtales nærmere i konferansen med oss.


Solister

Solister er et ekstra innslag i seremonien som kan gjøre musikkopplevelsen mer personlig og levende. Vi har kontakt med mange svært dyktige solister som kan fremføre et stort repertoar av forskjellig musikk. Vi velger solist utifra hvilken musikk dere ønsker fremført, og eventuelt utifra et ønske om mannlig eller kvinnelig stemme.