Du kan bestille gravstein eller gravminne hos oss. Vi samarbeider med Sæthre stenindustri, som er en lokal leverandør i Bergen. 

En gravstein kan settes ned tidligst seks måneder etter en begravelse. Etter en bisettelse, der urnen skal begraves, kan gravsteinen settes ned etter at urnen er satt ned.

Gravplassene har forskjellige krav til utforming av gravstein. Dette kan dreie seg om type stein, bredde og høyde på steinen.

En gravstein har forskjellige utforminger, og har forskjellige krav avhengig av hvor graven befinner seg. Det kan dreie seg om type stein, bredde og høyde. Vi er behjelpelig med å finne ut hvilken type stein som kan benyttes på gravplassen du ønsker å bruke.

Bestilling av gravstein / gravminne kan gjøres i konferansen hos oss, eller ved en anledning etter at begravelsen eller bisettelsen er ferdig.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Vi formidler gravstein og gravminner fra Sæthre Stenindustri. Hele katalogen kan du laste ned her ved å klikke på bildet under.

Saethre