blue flower

 

Begravelser og bisettelser i Bergen

Alle begravelser og bisettelser meldes i dag inn til Gravplassmyndigheten i Bergen. Gravplassmyndigheten i Bergen offentliggjør alle seremonier, med unntak av de seremoniene som, av forskjellige årsaker, foregår "i stillhet." Det vil si at familien eller avdøde ikke ønsker at gravferden skal offentliggjøres i forkant av seremonien.

Vi gir deg en liste over de offentlig kjente begravelser og bisettelser i Bergen kommune.  

 

Vi har ikke informasjon om hvilket begravelsesbyrå som er benyttet i alle seremonier.

Vi tar forbehold om feil og mangler i listen. 

Kilde: Gravplassmyndigheten i Bergen, tlf 55 59 39 00