En dødsannonse står tradisjonelt i den mest leste lokalavisen, eller aviser som har betydning for avdøde eller avdødes familie. I Bergen er Bergens Tidende den mest brukte avisen, med Bergensavisen som en utfordrer. 

Dersom avdøde har flyttet, eller har sterk tilknytning til et annet sted enn der vedkommende bodde, settes det gjerne en annonse i lokalavisen for dette stedet også.

 

Her er eksempel på en annonse:

dodsannonse